Interieurbouw

Merken en formules zichtbaar maken en houden. Innoveren met marketing en sales. Sturen op consumentengedrag. Bijsturen met uw imago als de markt dat vraagt. Dynamiek alom dus. En dat stelt hoge eisen aan uw marktpartners. Niet op de laatste plaats aan de producent van het interieur. Van Keulen Interieurbouw doorgrondt waar uw kansen en prioriteiten liggen.